Centre de Cultura Contemporània de Barcelona

Atopia, Arte Y Ciudad en el Siglo XXI
February 25 - May 24, 2010
Barcelona, Spain
Prev
 / 
Next
En el punt exacte entre la catástrofe i la indolencia. Aquí se situa el nucli del relat que ens proposa David LaChapelle.
Aquesta indiferència té lloc en el caos, on tot (l'assassinat, la malaltia, l'hecatombe) és acceptat sense sobresalts. Alguna vegada, la massa indiferent accepta de bon grat un messies.
Però no ho fa per redimir-se, sinó perqué el seu adveniment Ii permet col-locar fora de si qualsevol solució.

Tothom espera alguna cosa, i alhora tothom sol mirar cap a una altra banda quan les coses passen. Tothom sap el que passa, peró ningú no sent la més mínima nacessitat de responsabiitzar-se'n. L'ordre i el caos, la redempció i el crim,la malaltia i el seu tractament, sempre vindran d'un ens extern.

O no, tant se val.

EIs sets de LaChapelle són teatrals, i contenen la mena de frivolitat quotidiana que ho accepta tot: el consum i la mística, les bandes juveniIs i Críst, l'opulėncia i la desesperació. Els personatges d'aquest teatre són atòpics, però no perqué mantinguin una tensió subversiva amb I'ordre urbà: ells són l'ordre urbà, de manera que es neguen a una dissensió que seria, en primer terme, amb elIs mateixos.

Tot está proveït , aquí, d'un component accidental, ja que I'accident és la nostra primera coartada, el primer indici que no som culpables.

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona

Download PDF (394 K)

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona
Montalegre, 5 - 08001 Barcelona